9. Jim Carter - Medailon sv. Václava

9. Jim Carter - Medailon sv. Václava

"Bylo to tenkrát strašné, takový mord nikdo v naší republice nezažil. V rodinném domku byl povražděn celý rod. Nejstaršímu bylo 59 let a nejmladšímu jen 2 roky. Celkem deset mrtvých. Z toho čtyři děti." začal smutně vyprávět Tomáš Coufal.
"Je to vlastně pomníček mého prvního šéfa. Nikdy se s tím nevyrovnal, k případu se neustále vracel. Všechny stopy byly neprůkazné a většinou vedly do ztracena. Variant bylo několik, včetně možnosti, že někdo z rodiny všechny zabil a pak sám spáchal sebevraždu. Další podezřelý byl soused. Měl s Václavem Gorgolem neustálé spory o pozemky. Prověřovali i spoustu Poláků, převážně pašeráků, protože dům s pozemkem byl přímo na hranici."
"Při odchodu do důchodu mi předal veškerou dokumentaci k případu s tím, že by byl rád, kdybych pokračoval v pátrání. Tolik mrtvých, tolik krve, i z fotodokumentace ti běhá mráz po zádech. Zvláštní je, že se nikdo nebránil, nikdo neutekl. Zřejmě už všichni spali, když začal ten šílenec vraždit. V podezření byl také syn Pavel, který s rodiči nebydlel. Byl to takový malý kriminálník. Vloupačky, drobné krádeže, drogy, ale nikdy násilný čin. Rodina ho zavrhla. Bydlel na ubytovně, občas taky ve vězení. Mysleli jsme, že mohl vraždit kvůli dědictví. Nakonec opravdu byl jediným dědicem, ale alibi mu dosvědčilo několik osob."
"Teprve v roce 1992, kdy u nás poprvé někoho usvědčili pomocí DNA, jsem začal tušit naši šanci. V domě bylo spousta krve. Na místě jsme zajistili celkem jede
náct vzorků. Deset patřilo obětem - šest vzorků skupiny A, dvakrát skupina AB a dva vzorky skupiny 0. Jeden vzorek skupiny B nepatřil nikomu z obětí. Předpokládáme, že je to vrahova krev. Nyní prověřujeme tuto krev pomocí DNA. Už jsme odebrali přes sto vzorků DNA a budeme je následně porovnávat."
"Jestli chceš, můžeme zajet k domu, kde se to stalo. Hned vedle je pomník sv. Václava. Za týden je opět to smutné výročí. Každý rok tam chodím a u pomníku zapal
uji svíčku. V rodině zavražděných byli tři Václavové, tak mi to připadá takové vhodně symbolické"
"Rád se k tobě přidám. Ostatně na krku nosím medailonek od maminky. Je na něm svatý Václav, takže i pro mne to bude trochu symbolické. Maminka se do republiky chtěla ještě jednou podívat. Bohužel to nestihla, zemřela v roce 2008." odpověděl Jim Carter.
"Mě bylo hned jasné, když jsem slyšel tvoji češtinu a polštinu, že musíš mít zdejší předky" pousmál se Tomáš a potáhl ze své cigarety.
"Někdy ti ukážu dům, kde se maminka narodila. Je na náměstí v Karviné, dokonce jsou nahoře ve vykýři ještě iniciály dědečka Aloise. zavzpomínal zasněně Jim.
"Tak to jsi mi vyrazil dech, dokonce jsi přímo odtud. Vlastně jsme mohli spolu chodit do stejné školy. Kdyby..."
"Víš co, zajdeme k svatému Václavovi a pak skočíme do laboratoře. Slíbili mi, že se mohu podívat, jak se pracuje se vzorky DNA." rozhodl Tomáš a zvedl se k odchodu.
"Dobrá, já ti později trochu osvětlím něco z historie naší rodiny." odpověděl Jim
.

Sestav krevní skupiny v rodokmenu Václava Gorgola. Víme, že syn Karel má skupinu AB a jeden z manželských párů má stejnou krevní skupinu

RODOKMEN VÁCLAVA GORGOLA

FORENZNÍ LABORATOŘ DNA

Informace pod čárou:
Jakákoli shoda jmen, či událostí je čistě náhodná. Všechny události jsou smyšlené a nezakládají se na pravdě.

Poděkování:
S touto mystery cache mi pomohli:
RadousCZ – textová korektura, testování logické úlohy
Vitas - testování logické úlohy
Mour – technicke rady a webové stránky

Veru – ilustrace

Případy Jima Cartera
1. Jim Carter – Nepohodlný svědek (GC2VXQM) – wherigo cache

2. Jim Carter – Pašeráci alkoholu (GC3971V) – mystery cache
3. Jim Carter – Únos (GC3972X) – wherigo cache
4. Jim Carter – Útěk z věznice (GC395G9) – mystery cache
5. Jim Carter – Pole s mákem (GC39MVY) – mystery cache
6. Jim Carter – Padělatelé (GC3JBGZ) – mystery cache
7. Jim Carter – Hacker (GC3X3V8) – mystery cache
8. Jim Carter – Zloději aut (GC43ZHZ) – mystery cache

CWG Jim Carter - Detektivní příběhy

Při této akci byli povýšeni do hodnosti a do policejních složek vstoupili:

(Hodnosti se navyšují podle úspěšnosti z předchozích akcí)

Podpraporčík Strážmistr Rotný Rotný